Trang bị Đoạt Mệnh Nỏ | Hội Quán Cao Thủ

Đoạt Mệnh Nỏ

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 8/7.6/7.2/6.8/6.4/6 giây

Tiêu thụ: 60/65/70/75/80/85 năng lượng

Rourke tăng 40% tốc chạy trong 1.5 giây, đồng thời bắn ra mũi tên đặc biệt trong đòn đánh kế, gây 225 (+0.75 công vật lý) sát thương vật lý mỗi mũi. Nạn nhân trúng 4 mũi tên này sẽ bị giảm tốc chạy.