Trang phục Fennik Nhà Thám Hiểm

Giới hạn

A Hữu Hạn

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile