Trang phục Zuka Diệt Nguyệt Nguyên Soái

Giới hạn

S Hữu Hạn

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile