Trang phục Baldum Nhân Mã Thần Lực

Mặc định

Trang phục khác của Baldum

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile