Trang phục Quillen Thống Soái Đế Chế

Giới hạn

S+ Hữu Hạn

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile