Phép bổ trợ Tốc hành | Hội Quán Cao Thủ

Phép bổ trợ Tốc hành

Hồi chiêu:
Tăng 30% tốc chạy trong 10 giây

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile