Phép bổ trợ Trừng trị | Hội Quán Cao Thủ

Phép bổ trợ Trừng trị

Hồi chiêu:
Gây 800 sát thương lên quái xung quanh và làm choáng chúng trong 1 giây

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile