Phép bổ trợ Thanh tẩy | Hội Quán Cao Thủ

Phép bổ trợ Thanh tẩy

Hồi chiêu:
Hóa giải tất cả hiệu ứng bất lợi và khống chế, đồng thời miễn dịch với khống chế trong 1.5 giây.

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile