Hội Quán Cao Thủ - Hướng Dẫn LMHT, Liên Quân Mobile mới nhất