Tướng Liên Quân Mobile mạnh, mới nhất 2023

Tính đến ngày 01/09/2023, Liên Quân Mobile có hơn 115 vị tướng Liên Quân. Dưới đây là danh sách tướng Liên Quân mới cập nhật kèm hướng dẫn cách chơi, lên đồ và bảng ngọc chi tiết theo từng mùa.

Xem thêm