Trang bị Giáp tay hải thần | Hội Quán Cao Thủ

Giáp tay hải thần

Giá:1400

+10% Giảm hồi chiêu

+30 Hồi năng lượng/5s

+150 Giáp

+ 750 Máu tối đa

+5% Tốc độ chạy


[Quang minh] Giúp bản thân và đồng đội xung quanh (phạm vi 600) hưởng hào quang tăng 20 Hồi máu (tăng theo cấp tướng) - Nội tại duy nhất.

 

[Đồng chí] - Nội tại duy nhất.

 

[Khiêm nhường][Công huân] - Nội tại duy nhất.

 

[Thánh thủy] - Kích hoạt duy nhất: Lập tức giúp đồng đội lân cận thoát khỏi khống chế và kéo dài tiếp 0.5 giây miễn khống, hồi 160+ mỗi cấp *30máu; 60 giây hồi chiêu.

Giáp tay này sẽ cho ngươi lực lượng của đại dương.