Kỹ năng Thiên Nhiên Vỗ Về

Vị trí:Chiêu 2

Hồi chiêu:9 giây

Tiêu thụ:70/75/80/85/90/95 năng lượng

Y'Bneth vung tay tấn công các kẻ địch trong vùng hình nón phía trước gây 340/385/430/475/520/565 + ( 0.85 công vật lý) sát thương vật lý, đồng thời đẩy mục tiêu vào trung tâm; nếu có hai nạn nhân trở lên đồng thời trúng chiêu thì chúng sẽ phải chịu thêm 50% sát thương và bị choáng 1 giây