Kỹ năng Găng Chiến Lực

Vị trí:Chiêu 2

Hồi chiêu:10/9.6/9.2/8.8/8.4/8 giây

Tiêu thụ:80/85/90/95/100/105 năng lượng

Wiro ủi kẻ địch về phía chỉ định, gây 100/130/160/190/220/250 (+0.4 công vật lý) sát thương vật lý. Nếu kẻ địch bị đẩy vào tường sẽ nhận thêm 50% sát thương từ chiêu thức. Chiêu thức này sẽ gây 250/325/400/475/550/625 (+1.0 công vật lý) sát thương vật lý lên trụ kẻ địch.