Kỹ năng Chém Đôi

Vị trí:Chiêu 1

Hồi chiêu:4/3.8/3.6/3.4/3.2/3 giây

Tiêu thụ:0 nội năng

Quillen chém chớp nhoáng hai lần theo hướng chỉ định, gây 175/200/225/250/275/300 + (0.55 công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý mỗi lần