Kỹ năng Ao Tù

Vị trí:Chiêu 2

Hồi chiêu:15/14.4/13.8/13.2/12.6/12 giây

Tiêu thụ:70/75/80/85/90/95 năng lượng

Sephera được tăng 40% tốc chạy trong thoáng chốc, rồi 1.5 giây sau dựng lên một vòng tròn nước gây 300/360/420/480/540/600 (+0.4 công phép) sát thương phép kèm 0.75 giây choáng, áp dụng đối với những nạn nhân đứng ở rìa.