Kỹ năng Bão Phi Tiêu

Vị trí:Chiêu 3

Hồi chiêu:40 giây

Tiêu thụ:70 nội năng

Hayate biến đến điểm đã chọn đồng thời liên tục ném phi tiêu công kích các kẻ địch lân cận, gây 100/150/200 (+0.25 công vật lý) sát thương vật lý và kích hoạt nội tại. Ở các mốc 0%/75%/150% tốc đánh Hayate sẽ tung ra 10/13/16 đợt công kích.