Kỹ năng Truy Bức

Vị trí:Chiêu 1

Hồi chiêu:5/4.8/4.6/4.4/4.2/4 giây

Tiêu thụ:50/55/60/65/70/75 năng lượng

Enzo lướt nhanh và được tăng 25/30/35/40/45/50 công vật lý. Nếu đánh trúng địch ở xa sẽ làm chậm địch 10/14/18/22/26/30% và tăng 10/14/18/22/26/30% tốc chạy cho bản thân. Nếu kích hoạt Câu hồn, Truy bức khiến mục tiêu chịu Câu hồn bị kéo theo một đoạn nhỏ theo hướng Enzo di chuyển