Kỹ năng Bá Vương Trảm

Vị trí:Chiêu 1

Hồi chiêu:7/6.6/6.2/5.8/5.4/5 giây

Tiêu thụ:40/45/50/55/60/65 năng lượng

Volkath vung đao chém ngang gây 350/400/450/500/550/600 ( +1.3 công vật lý) sát thương vật lý lên địch trong phạm vi xung quanh, nếu đánh trúng mục tiêu dính ấn ký ma quân, hắn sẽ gây thêm 40% sát thương và làm choáng 1 giây.