Kỹ năng Nguỵ Trang Đồng Bộ

Vị trí:Chiêu 3

Hồi chiêu:35/30/25 giây

Tiêu thụ:120/140/160 năng lượng

Krizzix sử dụng huyết mạch thiên phú giúp đồng đội lân cận được tăng 30% tốc chạy, rồi 1 giây sau cùng nhau tiến vào trạng thái ngụy trang trong tối đa 4 giây. Sau khi tung chiêu Krizzix nhận được thêm tầm nhìn của một tướng địch gần nhất.