Kỹ năng Ưng Gào

Vị trí:Chiêu 1

Hồi chiêu:5 giây

Tiêu thụ:50/55/60/65/70/75 năng lượng

Zata bắn ra một phi đạn giảm dần tốc độ. Kẻ địch trúng đòn sẽ phải chịu 225/270/315/360/405/450 (+0.3 công phép) sát thương phép. Nếu bay đến vị trí xa nhất, phi đạn sẽ nổ tung gây sát thương phép thuật lần nữa.