Kỹ năng Hôn Gió

Vị trí:Chiêu 2

Hồi chiêu:10/9.4/8.8/8.2/7.6/7 giây

Tiêu thụ:90 năng lượng

Nụ hôn của Veera gây sát thương cho kẻ thù với 285/320/355/390/425/460(+0.7 công phép) sát thương phép, và choáng nạn nhân trong 1.5 giây.