Kỹ năng Cồn Cát Tà Ác

Vị trí:Chiêu 1

Hồi chiêu:9/8.6/8.2/7.8/7.4/7 giây

Tiêu thụ:65/70/75/80/85/90 năng lượng

Azzen'Ka triệu hồi bàn tay cát khổng lồ để tấn công kẻ thù, gây 350/390/430/470/510/550 (+0.9 công phép)  sát thương phép và hất tung chúng 1 giây.