Kỹ năng Vách Ngăn Hắc Ám

Vị trí:Chiêu 1

Hồi chiêu:12/11.4/10.8/10.2/9.6/9 giây

Tiêu thụ:80 năng lượng

Aleister triệu hồi vách ngăn hắc ám, làm choáng và gây 315/355/395/435/475/515 (+1.2 công phép) sát thương phép lên kẻ địch. Thời điểm ma trận gây sát thương và khi ma trận biến mất đặt một dấu ấn lên kẻ địch