Kỹ năng Bất Khả Cản Phá

Vị trí:Chiêu 2

Hồi chiêu:12/11.4/10.8/10.2/9.6/9 giây

Tiêu thụ:80/90/100/110/120/130 năng lượng

Lumberr xông về phía trước gây 300/340/380/420/460/500 (+0.61) sát thương vật lý đồng thời hất văng những kẻ địch trúng chiêu. Sau khi rớt xuống đất nạn nhân sẽ bị làm chậm 50% trong 1 giây. Đồng đội trúng chiêu sẽ nhận 450/505/560/615/670/725 (+0.50 công vật lý) khiên chắn và 15% tốc chạy trong 3 giây