Kỹ năng Ác Quỷ Tụ Hội

Vị trí:Chiêu 1

Hồi chiêu:6 giây

Tiêu thụ:70/75/80/85/90/95 năng lượng

Natalya triệu hồi 5 bóng ma tấn công nơi chỉ định, mỗi bóng ma gây 350/390/430/470/510/550(+0.3 công phép) sát thương phép. Mục tiêu trúng nhiều bóng ma sẽ phải chịu thêm 30% sát thương với các bóng ma sau. Các bóng ma trúng tướng địch sẽ biến mất ngay sau đó, và hồi cho Natalya 10 năng lượng cùng 0.6 giây hồi chiêu