Kỹ năng Bọ Húc

Vị trí:Chiêu 2

Hồi chiêu:6 giây

Tiêu thụ:50/55/60/65/70/75 năng lượng

Kriknak ủi thẳng về phía trước gây 390/445/500/555/610/665 (+1.25 công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý. Mỗi tướng địch trúng chiêu giúp hồi 190/230/270/310 /350/390 (+0.60 công vật lý cộng thêm) máu.