Kỹ năng Tả Xung Hữu Đột

Vị trí:Chiêu 3

Hồi chiêu:25/22.5/20 giây

Tiêu thụ:110 nội năng

Raz ủi người về phía trước tung ra một cú đấm bộc phá, gây 720/900/1080 (+1.37 công phép) sát thương phép, kèm hiệu ứng đẩy lùi lên kẻ trúng chiêu; chiêu trúng đích giúp hồi 25 nội năng.