Kỹ năng Đôi Cánh Thuẩn Khiết

Vị trí:Chiêu 2

Hồi chiêu:10 giây

Tiêu thụ:50/55/60/65/70/75 năng lượng

Lauriel tung cánh lướt đến hướng chỉ định. Khi đến nơi nàng vỗ cánh tạo ra 3 luồng ánh sáng tấn công kẻ địch gây 175/190/205/220/235/250 (+ 0.24 công phép) sát thương phép theo mỗi luồng; Kẻ địch trúng chiêu giúp giảm thời gian hồi đi 4 giây.