Kỹ năng Hoả Hoạn

Vị trí:Chiêu 2

Hồi chiêu:12 giây

Tiêu thụ:75 năng lượng

Ignis triệu hồi một cơn mưa lửa trong 3 giây tại điểm chỉ định, gây 135/170/205/240/275/310 sát thương phép mỗi giây, và làm chậm 30% tốc chạy của nạn nhân trong 2 giây. Nếu mục tiêu đang bị dính hỏa hồn, sẽ bị choáng trong 1 giây.