Kỹ năng Bịp Bợm

Vị trí:Chiêu 2

Hồi chiêu:15/14/13/12/11/10 giây

Tiêu thụ:80/90/100/110/120/130 năng lượng

Joker loại bỏ mọi trạng thái làm chậm trên bản thân, đồng thời tự tăng 30/36/42/48/54/60% tốc chạy kèm hiệu ứng miễn nhiễm sát thương vật lý trong 2 giây.