Kỹ năng Quả Cảm

Vị trí:Chiêu 2

Hồi chiêu:10/9.6/9.2/8.8/8.4/8 giây

Tiêu thụ:60/65/70/75/80/85 năng lượng

Astrid lướt theo hướng chỉ định, khiến đòn đánh kế gây 60/90/120/150/180/210 (+1.5 Công vật lý) sát thương vật lý, và làm chậm 50% tốc chạy của kẻ địch trúng chiêu trong 1.5 giây, đồng thời giảm 30% giáp của nạn nhân trong 4 giây. Đòn đánh thường lên tướng giúp giảm 1 giây hồi chiêu Quả cảm (trúng nhiều tướng không cộng dồn).