Kỹ năng Người Đàn Ông Thép

Vị trí:Chiêu 2

Hồi chiêu:14 giây

Tiêu thụ:0 năng lượng

Lập tức loại bỏ mọi trạng thái khống chế, đồng thời giúp tăng 30/34/38/42/46/50% tốc chạy. Nếu tung chiêu trong trạng thái phi hành, bên cạnh những lợi ích trên, Superman sẽ lướt đến nện tay xuống đất gây 335/470/605/740/875/1010 (+1.12 Công vật lý) sát thương vật lý