Kỹ năng Dây Thừng Chân Thật

Vị trí:Chiêu 2

Hồi chiêu:12/11.6/11.2/10.8/10.4/10 giây

Tiêu thụ:0 năng lượng

Wonder Woman phóng dây thừng về phía trước, nếu trúng kẻ địch với máu cao hơn 50% sẽ kéo bản thân về phía mục tiêu, nếu thấp hơn sẽ kéo mục tiêu về phía bản thân. Dây thừng gây 250/300/350/400/450/500 (+1 Công vật lý) sát thương vật lý, giảm 3 giây hồi chiêu khi trúng đích.