Kỹ năng Nguyệt Quang

Vị trí:Chiêu 1

Hồi chiêu:16/14.5/13/11.5/10/8.5 giây

Tiêu thụ:80/90/100/110/120/130 năng lượn

Lindis triệu hồi mặt trăng giúp soi sáng xung quanh và phát hiện kẻ địch trong 5 giây, tối đa dự trữ 2 điểm cộng dồn

Nội tại: Đòn đánh thứ 3 trúng cùng mục tiêu sẽ gây thêm 100/180/260/340/420/500(+0.40 công vật lý) sát thương vật lý