Kỹ năng Lôi Quang

Vị trí:Chiêu 1

Hồi chiêu:8/7.4/6.8/6.2/5.6/5 giây

Tiêu thụ:60/65/70/75/80/85 năng lượng

Tulen bắn ra 3 tia sét về phía trước. Mỗi tia trúng đích gây 450/510/570/630/690/750(+0.78 Công Phép) sát thương phép. Mục tiêu trúng nhiều tia sẽ chỉ phải chịu 30% sát thương từ các tia khác. Mỗi tia chỉ có thể gây 1 điểm hiệu ứng Lôi điện