Trang bị Thiên Nhiên Vỗ Về | Hội Quán Cao Thủ

Thiên Nhiên Vỗ Về

Vị trí: Chiêu 2

Hồi chiêu: 9 giây

Tiêu thụ: 70/75/80/85/90/95 năng lượng

Y'Bneth vung tay tấn công các kẻ địch trong vùng hình nón phía trước gây 340/385/430/475/520/565 + ( 0.85 công vật lý) sát thương vật lý, đồng thời đẩy mục tiêu vào trung tâm; nếu có hai nạn nhân trở lên đồng thời trúng chiêu thì chúng sẽ phải chịu thêm 50% sát thương và bị choáng 1 giây

Kỹ năng khác của Y'bneth