Trang bị Chém Đôi | Hội Quán Cao Thủ

Chém Đôi

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 4/3.8/3.6/3.4/3.2/3 giây

Tiêu thụ: 0 nội năng

Quillen chém chớp nhoáng hai lần theo hướng chỉ định, gây 175/200/225/250/275/300 + (0.55 công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý mỗi lần

Kỹ năng khác của Quillen