Trang bị Tài Hoa | Hội Quán Cao Thủ

Tài Hoa

Vị trí: Chiêu 3

Hồi chiêu: 35/30/25 giây

Tiêu thụ: 0 nội năng

 

Florentino lướt đến phía trước, Quyết đấu với tướng đầu tiên trúng chiêu. Trong 5 giây kế tiếp, Florentino gây thêm 20% sát thương lên mục tiêu, đồng thời giảm giáp kẻ đó 15/20/25%.

Suốt thời gian này, Florentino miễn nhiễm mọi khống chế và miễn 50% sát thương từ những kẻ địch không bị Quyết đấu.

Nếu hạ gục mục tiêu, Florentino nhận 20 công vật lý vĩnh viễn, cộng dồn 10 lần.

 

Kỹ năng khác của Florentino