Trang bị Tay Đại Đao | Hội Quán Cao Thủ

Tay Đại Đao

Vị trí: Chiêu 2

Hồi chiêu: 12/11.2/10.4/9.6/8.8/8 giây

Tiêu thụ: 0 năng lượng

Tay phải hóa thành đại đao, chém xuống những kẻ địch trên đường thẳng gây 250/300/350/400/450/500 (+1.80 công vật lý) sát thương vật lý và làm chậm 80%, kéo dài 1 giây. Trúng tướng địch hồi cho bản thân 12% máu đã mất. Nếu đang đầy điểm Quỷ trảo sẽ tiêu hao hết điểm để gây sát thương nhân đôi, hút máu gấp đôi và đánh bay kẻ địch.

Kỹ năng khác của Errol