Trang bị Nguỵ Trang Đồng Bộ | Hội Quán Cao Thủ

Nguỵ Trang Đồng Bộ

Vị trí: Chiêu 3

Hồi chiêu: 35/30/25 giây

Tiêu thụ: 120/140/160 năng lượng

Krizzix sử dụng huyết mạch thiên phú giúp đồng đội lân cận được tăng 30% tốc chạy, rồi 1 giây sau cùng nhau tiến vào trạng thái ngụy trang trong tối đa 4 giây. Sau khi tung chiêu Krizzix nhận được thêm tầm nhìn của một tướng địch gần nhất.