Trang bị Hôn Gió | Hội Quán Cao Thủ

Hôn Gió

Vị trí: Chiêu 2

Hồi chiêu: 10/9.4/8.8/8.2/7.6/7 giây

Tiêu thụ: 90 năng lượng

Nụ hôn của Veera gây sát thương cho kẻ thù với 285/320/355/390/425/460(+0.7 công phép) sát thương phép, và choáng nạn nhân trong 1.5 giây.

Kỹ năng khác của Veera