Trang bị Cồn Cát Tà Ác | Hội Quán Cao Thủ

Cồn Cát Tà Ác

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 9/8.6/8.2/7.8/7.4/7 giây

Tiêu thụ: 65/70/75/80/85/90 năng lượng

Azzen'Ka triệu hồi bàn tay cát khổng lồ để tấn công kẻ thù, gây 350/390/430/470/510/550 (+0.9 công phép)  sát thương phép và hất tung chúng 1 giây.

Kỹ năng khác của Azzen'Ka