Trang bị Đinh Ba Thuỷ Thần | Hội Quán Cao Thủ

Đinh Ba Thuỷ Thần

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 6 giây

Tiêu thụ: 0 nội năng

Cresht vung cây đinh ba khổng lồ đập vào các kẻ định xung quanh, gây 360/435/510/585/660/735 (+0.80 công vật lý) sát thương vật lý đồng thời giúp tăng Nộ.

Khi hóa thành Thủy thần hắn điên cuồng tấn công vào kẻ địch trước mặt gây 400/480/560/640/720/800 (+1.25 công vật lý) sát thương vật lý.