Trang bị Ánh Sáng Thần Thánh | Hội Quán Cao Thủ

Ánh Sáng Thần Thánh

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 20/19/18/17/16/15 giây

Tiêu thụ: 100/120/140/160/180/200 năng lượng

Payna phủ ánh sáng ma pháp xuống một vùng nhỏ quanh bản thân, giúp hồi 75/100/125/150/175/200 (+0.1 công phép) (cộng thêm 6% máu mục tiêu đã mất) máu mỗi giây cho các tướng đồng minh lân cận, đồng thời giúp tăng cho tất cả trong vùng hiệu lực 25/30/35/40/45/50% tốc đánh trong 3 giây