Trang bị Đoạt Hồn | Hội Quán Cao Thủ

Đoạt Hồn

Vị trí: Chiêu 2

Hồi chiêu: 12/11/10/9/8/7 giây

Tiêu thụ: 0 năng lượng

Maloch tước đoạt linh hồn của tướng địch lân cận và gây một lượng sát thương vật lý nhỏ cùng hiệu ứng làm chậm 30% trong 3 giây. Ngoài ra lớp lá chắn còn được cường hóa theo số linh hồn hắn tước đoạt (tối đa 4 nạn nhân), giúp chặn tối đa 600/800/1000/1200/1400/1600 (+2.80 công vật lý) sát thương.

Các kỹ năng khác của Maloch

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile