Trang bị Bọ Húc | Hội Quán Cao Thủ

Bọ Húc

Vị trí: Chiêu 2

Hồi chiêu: 6 giây

Tiêu thụ: 50/55/60/65/70/75 năng lượng

Kriknak ủi thẳng về phía trước gây 390/445/500/555/610/665 (+1.25 công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý. Mỗi tướng địch trúng chiêu giúp hồi 190/230/270/310 /350/390 (+0.60 công vật lý cộng thêm) máu.