Trang bị Tả Xung Hữu Đột | Hội Quán Cao Thủ

Tả Xung Hữu Đột

Vị trí: Chiêu 3

Hồi chiêu: 25/22.5/20 giây

Tiêu thụ: 110 nội năng

Raz ủi người về phía trước tung ra một cú đấm bộc phá, gây 720/900/1080 (+1.37 công phép) sát thương phép, kèm hiệu ứng đẩy lùi lên kẻ trúng chiêu; chiêu trúng đích giúp hồi 25 nội năng.