Trang bị Hoả Hoạn | Hội Quán Cao Thủ

Hoả Hoạn

Vị trí: Chiêu 2

Hồi chiêu: 12 giây

Tiêu thụ: 75 năng lượng

Ignis triệu hồi một cơn mưa lửa trong 3 giây tại điểm chỉ định, gây 135/170/205/240/275/310 sát thương phép mỗi giây, và làm chậm 30% tốc chạy của nạn nhân trong 2 giây. Nếu mục tiêu đang bị dính hỏa hồn, sẽ bị choáng trong 1 giây.

Kỹ năng khác của Ignis