Trang bị Ảnh Hồn | Hội Quán Cao Thủ

Ảnh Hồn

Vị trí: Nội tại

Nội tại: Đòn đánh thứ 4 liên tục trong vòng 3 giây giúp Murad tăng 5% công vật lý (không hữu hiệu với Trụ), đồng thời tạm phá phong ấn của Ảo Ảnh Trảm.

Các kỹ năng khác của Murad

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile