Trang bị Tàn Ảnh Đao | Hội Quán Cao Thủ

Tàn Ảnh Đao

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 12 giây

Tiêu thụ: 80 năng lượng

Murad lướt đi gây 120/144/168/192/216/240 (+1 Công vật lý) sát thương vật lý lên những nạn nhân trúng chiêu và làm choáng chúng. Chiêu thức có thể tung ra 3 lần, đặc biệt ở lần thứ ba Murad sẽ quay trở về vị trí ban đầu của bản thân.